Serveis

Inici Serveis
Coll Lampisteria - Serveis

A Coll lampisteria treballem amb materials homologats de total garantia i amb totes les marques existents en el mercat.

Fem treballs a Llançà, Colera, Porbou, Selva de Mar, Port de la Selva, Cadaqués, Peralada, Vilajuiga, Garriguella i demés pobles del voltant

Electricitat

- Instal·lacions d’habitatges, locals comercials, locals industrials, xarxa pública... Tot plegat gràcies al fet que disposem del carnet de la categoria d‘especialista elèctric, que ens permet fer butlletins elèctrics, revisions i manteniment d’instal·lacions de tots tipus.
- Muntatge de quadres elèctrics de distribució.
- Electricitat
- Il·luminació de llars, comerços i xarxa pública.
- Domòtica.
- Instal·lació de xarxes de terra i parallamps.
- Termòstats i acumuladors elèctrics.
- Grups autògens d’energia i electrògens.
- Instal·lacions elèctriques de bateries carregades amb generadors.
- Emergències
- Avaries elèctriques.
- Venta d’electrodomèstics (disposem d’una amplia gamma de primeres marques d’aigüeres, encimeres, forns, campanes, rentaplats, assecadores, neveres, etc.)

Fontaneria

A Coll lampisteria instal·lem canonades d’última generació, com les de polietilè reticulat i polipropilè (Wirsbo, Terrain i Niron multicapa), sense deixar de banda les tradicionals, com ara les de coure, i també reparem les instal·lacions de ferro galvanitzat i plom.

- Instal·lacions d’aigua domèstica i industrial.
- Butlletins d’aigua.
- Reparacions.
- Sanejament.
- Instal·lacions de desaigües.
- Muntatge de bateries d’aigua.
- Sanitaris i aixetes.
- Accesoris de bany, mampares, hidromassatge.
- Termòstats i escalfadors de gas.
- Calderes i acumuladors d’aigua
- Descalcificadors.
- Grups de pressió i bombes d’aigua.
- Control de la legionel·la
- Geotèrmia.
- Osmosis.
- Tractaments de piscines.
- Material de reg.
- Accessoris col·lectius i minusvalies

Calefacció

- Instal·lacions de Technofont, i altres radiadors de baix consum elèctrics i hidràulics.
- Instal·lacions de gas (natural, propà i butà ) i de gasoil.
- Instal·lacions vistes, de terra radiant i amb radiadors.
- Avaries i reparacions de peses de calefacció.
- Extracció de fums.
- Ventilació d’establiments i habitatges.
- Instal·lació de biomasa per a usos tèrmics.
- Neteja periódica de la caldera i complements.
- Dipòsits de gasoil.
- Aspiració centralitzada.

Telecomunicacions

- Instal·lacions de porter i video porter.
- Instal·lacions de xarxes de telefonia amb i sense cable.
- Instal·lacions de circuits de TV en obert o tancats.
- Instal·lacions de cable per a veu i dades.
- Instal·lacions de sistemes de vigilancia amb detectors de moviments, d’incendis.
- Connexió d’equips informàtics.

Aire condicionat

Treballem amb els últims models del mercat: Daikin, LG, Mitsubishi elèctric, Fujitsu, Daitsu, Mundoclima, Airwell, Saunier Dubal.

- Pre-instal·lacions de canonades.
- Instal·lacions d'equips a particulars i empreses.
- Sistemes de bomba de calor, split, cassette i conductes.
- Manteniment d'oficines, locals, naus comercials.

Energia solar

Instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica.

- Producció d'electricitat per al consum propi o per subministrar a la xarxa general.
- Energia solar per a escafar aigua i produïr energia.
Panells solars
Equips de termosifó
Disipadors
Circuladors
Dipòsits
Reguladors
Intercanviadors de plaques
- Calderes elèctriques de condensació.
- Aerogeneradors.
- Bombes hidràuliques i de bombeig solar.
- Climatitzacions domèstiques o comercials.
- Tràmits per a la sol·licitud de subvencions.

Gas

A Coll lampisteria realitzem instal·lacions de gas natural, butà i propà tant per a us domèstic com comercial i industrial.

- Instal·lacions individuals i col·lectives.
- Instal·lació i/o revissió.
- Bateries i armaris de gas.
- Encimeres de gas natural, propà i butà.
- Xarxes de distribució de gas natural i GLP.
- Certificacions.

Materials homologats de total garantia

A Coll lampisteria treballem amb materials homologats de total garantia i amb totes les marques existents en el mercat.

Els nostres serveis